اهمیت زیست محیطی بازیافت کاغذ

 

كاغذ يكي از اقلام با ارزش در بین مواد زائد جامد است. بازيافت اين ماده ارزشمند و استفاده مجدد از آن در برخي مصارف خاص، نه تنها از قطع درختان مي كاهد، بلكه از نظر اقتصادي نيز به دليل صرفه جویی و ایجاد اشتغال از اهميت خاصی برخوردار است. از نظر زيست محيطي، بازيافت كاغذ موجب كاهش نياز به كاغذهاي بكر ودر نهايت كاهش قطع درختان و بالارفتن فرصت تجديد حيات عرصه هاي جنگلي مي شود. يكي از نتايج مصرف دوباره كاغذهاي باطله، كاستن از فشار وارده بر طبيعت است.

مزایای زیست محیطی تولید هر یک تن کاغذ از منابع بازیافتی

عدم قطع و ادامه حیات ۱۷ اصله درخت با متوسط ۵۰ سال سن
۵۰ درصد صرفه جویی در مصرف آب
۹۰ درصد کاهش آلودگی آب
۶۴ درصد صرفه جویی در مصرف انرژی
۷۴ درصد کاهش آلودگی هوا

 

اهم اقدامات زیست محیطی شرکت

 

محيط زيست موهبتي الهي است كه حفاظت از آن وظیفه عمومی تلقی می گردد. شركت ميثم كاغذ با تعهد به راهبرد توسعه پايدار و با بهره گيري از فناوری های روز و سود جستن از دانش متخصصين سعي نموده تا مسئولیت خویش در امر حفظ و احياء محيط زيست را ایفا نماید.
بدین منظور، واحدی مجزا به نام محيط زيست در شرکت تشکیل گردیده تا نسبت به برنامه ریزی و انجام فعالیت های لازم با هدف پايش و كنترل جنبه هاي زيست محيطي شرکت اقدام نماید. این برنامه، شامل ساختار سازمانی، فعالیت های طرح ریزی، تعریف مسئولیت ها، تعیین روش ها و فرایندها و همچنین در اختیارگیری منابع لازم برای تهیه، اجرا، بازنگری و حفظ خط مشی زیست محیطی سازمان است.
برای نمونه به تعدادی از فعالیت های صورت گرفته در شرکت میثم کاغذ در زمینه حفظ محیط زیست و سازگاری با استانداردها و رویه های محیط زیستی اشاره می گردد:

تدوین دستورالعمل های محیط زیستی در شرکت و نظارت بر حسن اجرای آنها
شناسائي جنبه هاي بارز محیط زيستی شركت و تدوين اهداف كلان و خرد محيط زيستي براساس آن
كاهش انتشار آلاينده هاي هوا ، بهبود كيفيت پساب، کاهش اتلاف حامل های انرژی و بهینه سازی مديريت ضايعات
تجزیه و تحلیل روزانه پساب
اندازه گیری و پایش گازهای خروجی دودکش ها
بازدید دوره ای از انبار مواد شیمیایی و روغن های روان کننده
مدیریت تولید، توزیع و مصرف حاملهای انرژی در شرکت
پیاده سازی الزامات و پیش نیازهای قانونی محيط زيستی در شركت
ارائه برنامه های آموزشی زیست محیطی
تشويق کارکنان مؤثر در توسعه و بهبود وضعیت زیست محیطی شرکت