مزایای بازیافت کاغذ

كاغذ يكي از اقلام با ارزش در بین مواد زائد جامد است. بازيافت اين ماده ارزشمند و استفاده مجدد از آن در برخي مصارف خاص، نه تنها از قطع درختان مي كاهد، بلكه از نظر اقتصادي نيز به دليل سودآوري آن و ایجاد اشتغال از اهميت خاصی برخوردار است. از نظر زيست محيطي، بازيافت كاغذ موجب كاهش نياز به كاغذهاي بكر ودر نهايت كاهش قطع درختان و بالارفتن فرصت تجديد حيات عرصه هاي جنگلي عريان شده مي شود .  
يكي از نتايج مصرف دوباره كاغذهاي باطله كاستن از فشار وارده بر طبيعت است بر اساس آمار، تولید یک تن کاغذ از منابع بازیافتی، مزایای زیست محیطی ذیل را به همراه دارد:

  • عدم قطع و ادامه حیات 17 اصله درخت با متوسط 50 سال سن
  • 50 درصد صرفه جویی در مصرف آب
  • 64 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی
  • 74 درصد کاهش آلودگی هوا