واحد تحقيق و توسعه

ارتقای مستمر کیفیت محصولات، نوآوری در زمینه محصولات تولیدی و به روزآوری فرآیند تولید مطابق با آخرین پیشرفت های صنعت کاغذ، از مهم ترین اهداف ایجاد واحد تحقیق و توسعه در شرکت میثم کاغذ بوده است. این واحد با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان و متخصصین، به صورت مداوم به مطالعه و بررسی محصولات، بازخورد و انتظارات مشتریان و نیز فرآیند تولید پرداخته و بر این اساس نسبت به برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه محصول، تعالی سازمانی و بهبود فرآیند اقدام می نماید.
این واحد تلاش نموده تا از طریق ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی و نیز اشتراک مجلات تخصصی خارجی و وب سایت های تخصصی صنعت کاغذ، با دانش روز صنعت کاغذ آشنا گردیده و از این همکاری ها جهت افزایش کیفیت محصولات شرکت میثم کاغذ بهره گیرد.