کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت با در اختیار داشتن تجهیزات مدرن و تخصصی و همچنین کارشناسان خبره و با التزام به معتبرترین استانداردها و دستورالعمل ها، تولید محصول مرغوب و برآورده سازی انتظارات کیفی مشتریان را تضمین می نماید.
بدین منظور، آزمایشات متعددی بر روی خمیر کاغذ، مواد ورودی و البته محصول نهایی انجام می گیرد که مهم ترین آنها عبارتند از:

کنترل کيفيت خمير کاغذ (مواد اوليه)

اندازه گيری PH

اندازه گیری PH   خمیر توسط PH متر دیجیتالی به منظور  کنترل فرآیند تولید

اندازه گيری درجه روانی خمير کاغذ (Freeness )

میزان پالایش خمیر کاغذ را مشخص می کند  که این عامل تأثیر مستقیم بر روی فرم کاغذ و سایر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی کاغذ دارد.

کنترل کيفيت مواد ورودی

درجه خلوص

تعیین درجه خلوص نشاسته و سایر افزودنی ها به طریق شیمیایی و فیزیکی

کيفيت آب

اندازه گیری میزان سختی، شوری، PH و املاح آب مصرفی در قسمت های گوناگون از جمله بویلرها و آب تازه مصرفی در فرآیند تولید

کنترل کيفيت کاغذ (محصول نهايی)

آزمايش وزن کاغذ

اندازه گیری وزن کاغذ توسط ترازوی دیجیتالی استاندارد شده

آزمايش جذب آب کاغذ

بر اساس استاندارد TAPPI ، مقدار جذب آب کاغذ در واحد سطح در مدت زمان مشخص 60 تا 120 ثانیه ،  اندازه گیری می شود. این آزمایش برای کاغذهایی که برای چاپ استفاده می شوند و یا در کاغذهای فلوتینگ جهت بررسی  چسب خوری کاغذ، اهمیت دارد.

آزمايش مقاومت به ترکيدگی کاغذ (Burst )

بر اساس استاندارد TAPPI و با دستگاه اندازه گیری مربوطه ، میزان مقاومت کاغذ در برابر نیروی وارده به سطح سنجیده می شود.

آزمايش مقاومت به لهيدگی لايه ميانی (CMT )

در این آزمایش که مخصوص کاغذهای فلوتینگ بوده و شاخص سنجش مقاومت و کیفیت فلوتینگ و در نهایت کیفیت ورق کارتن و کارتن می باشد، مقدار مقاومت قله های کنگره شده ( فلوتینگ) در برابر نیروی سطحی اندازه گیری می شود.

آزمايش مقاومت به لهيدگی لبه ای کاغذ (RCT )

این آزمایش در مورد کاغذهای بسته بندی اهمیت ويژه ای دارد و در واقع مقاومت کاغذ و ایستايی آن را در مقابل فشارهای وارده به لبه کاغذ اندازه گیری می کند.

آزمايش مقاومت به لهيدگی کاغذ (CCT )

این آزمایش نیز همانند RCT در مورد کاغذهای بسته بندی بسیار حائز اهمیت است و بیانگر این مطلب خواهد بود که کارتن های تولیدی، در زمان انبارش به هنگام مصرف نهايي، چگونه فشارهای وارده را تحمل نموده و وضعیت آنها از نظر کیفی چگونه خواهد بود.

آزمايش مقاومت به کشيدگی يا فاکتور پارگی (Tensile )

این آزمون در همه انواع کاغذ، به خصوص آنها که مصارف صنعتی دارند دارای اهمیت است و شاخصی جهت سنجش کیفیت و سرعت باز شدن رول کاغذ در حین مصرف می باشد.

مقاومت به پارگی کاغذ (Tear Test )

با استفاده از دستگاه المندروف، مقدار مقاومت کاغذ در برابر نیروی وارده جهت پاره کردن کاغذ در جهت های طولی و عرضی ماشین با دقت بالا اندازه گیری می گردد.