واحد تولید

فرآیند تولید کاغذ

 1. تبدیل ضایعات کاغذ به خمیر کاغذ (Pulping )        
  ضایعات کاغذ با ورود به دستگاه خمیرساز به خمیر بازیافتی تبدیل شده و سپس در صورت نیاز با خمیر الیاف بلند فرآوری شده مخلوط می گردد. در این مرحله برخی از مواد شیمیائی افزودنی به خمیر کاغذ اضافه می شود.
 2. پالایش خمیر کاغذ (Refining)         
  پس از آماده شدن خمیر، به منظور جدا سازی ضایعات و مواد ناخالصی، خمیر به بخش پالایش ارسال شده تا با روش های، ذرات ناخالصی ریز و درشت از خمیر جدا گردد.
 3. تولید کاغذ (Paper Forming )       
  خمیر کاغذ پالایش شده به ماشین های تولید کاغذ وارد شده و با گذر از توری، به صورت نوار کاغذ در می آید. تولید کاغذ توسط ماشین های کاغذ به دو روش فوردرینیر(Fourdrinier ) و  بشکه ای (Vat ) انجام می گیرد.
 4. خشک کردن کاغذ (Paper Drying )
  خشک کردن به دو روش مکانیکی و حرارتی صورت می پذیرد. ابتدا، در روش مکانیکی از فشار پرس برای آب گیری استفاده شده و سپس در روش حرارتی، با دمیده شدن هوای گرم توسط دستگاه های خشک کن، کاغذ کاملاً خشک شده و بر روی ریل یا پوپ ریل پیچیده می شود
 5. برش و بسته بندی (Slitting & Wrapping )

پس از اینکه کاغذ بر روی پوپ ریل پیچیده شد به قسمت وایندر انتقال می یابد که در این قسمت، کاغذ با عرض و قطر مناسب بر روی لوله های مقوائی مخصوص (کر) پیچیده می شود. سپس بر روی آن تسمه بسته شده و نایلون حفاظ کشیده می شود تا به صورت محصول نهایی برای ارسال آماده گردد.