زنجيره تأمين و توزيع

نقش زنجیره تأمین و توزیع، فراهم سازی مواد اولیه مورد نیاز به منظور تبدیل به محصول نهایی و توزیع آن در بین مشتریان است. مدیریت زنجیره تأمین این فعاليت ها را طوري هماهنگ مي كند كه مشتريان بتوانند محصولات را با كيفيت بالا و با حداقل هزينه به دست آورند. شرکت میثم کاغذ معتقد است مديريت زنجيره تامين مي تواند براي شركت مزيت رقابتي فراهم سازد و لذا بدین منظور، فعالیت های مهمی را در زمینه برنامه ریزی و مدیریت منابع جمع آوری ضایعات کاغذ (آخال) و نیز ارسال کاغذ تحت شرایط استاندارد حمل و نقل به انجام رسانده است.