آزمايشگاه همکار

آزمایشگاه شرکت میثم کاغذ با بهره گیری از بهترین امکانات آزمایشگاهی و دانش تخصصی صنعت کاغذ، به عنوان یکی از آزمایشگاه های معتبر در میان همکاران شناخته می شود و از این رو، به ارائه خدمات آزمایشگاهی از قیبل آزمایش نمونه های ارسالی می پردازد. لازم به ذکر است که دستگاه تست لهیدگی (Crush Tester ) شرکت از برترین برندهای اروپائی و همگام با تکنولوژی روز دنیا می باشد که دارای دقت بسیار بالایی است. این دستگاه هر ساله توسط شرکت های معتبر کالیبراسیون، کالییره و کنترل می گردد. همراه این دستگاه، از دستگاه فلوتر یا کنگره کننده آزمایشگاهی نیز برای آماده سازی نمونه های فلوتینگ استفاده می شود. دستگاه فلوتر که کاملاًمشابه نوع صنعتی آن در مقیاس آزمایشگاهی می باشد، با برق گرم شده و دارای کنگره کننده های B و C می باشد.