کاغذ تست لاينر

کاغذ تست لاینر به عنوان لایه رو و داخل کارتن مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که روی این نوع کاغذ به عنوان رویه کارتن، چاپ انجام می شود، لذا دارا بودن سطح صاف و یکنواخت با رنگ مناسب و ثابت، از اهمیتی ویژه در مرغوبیت این کاغذ برخوردار است.

کاغذ تست لاینر میثم علاوه بر دارا بودن مقاومت به ترکیدگی مناسب جهت استفاده در ورق های سه لایه و پنج لایه، دارای خاصیت جذب آب پایین بوده به گونه ای که جهت کاربردهای سردخانه ای کاملا مناسب می باشد.