مشخصات کارخانه
شرکت تولیدی صنعتی میثم کاغذ (سهامی خاص) در شهرک صنعتی دولت آباد اصفهان ( به فاصله 10 کیلومتری از شهر اصفهان) و در زمینی به مساحت 30000 مترمربع احداث گردیده است. هم اکنون، سه خط تولید در این مجموعه مستقر است که توسط آنها، کاغذ فلوتینگ و تست لاینر در عرض های مختلف تولید می گردد. علاوه بر خطوط تولید، کارخانه شامل انبار مواد اولیه، انبار محصول، واحد تصفیه آب، واحد تصفیه پساب و واحد تولید بخار و هوای فشرده می باشد.